Prailginta garantija

Perkant internetinėje parduotuvėje irisimo.lt laikrodį, kuriam šis faktas yra nurodytas, jūs automatiškai ir NEMOKAMAI gaunate garantijos pratęsimą 12 mėnesių.

Bendrosios prailgintos garantijos sąlygos:

1. Prailginta garantija:
- Prailginta garantija tai paslauga, teikiama įsigytiems laikrodžiams, kuriems šis faktas yra nurodytas svetainės puslapyje (dažniausiai laikrodžiams, kurių vertė viršija 98 EUR, išskyrus kai kuriuos pasirinktus modelius, kuriems negalime suteikti Prailginta garantija, tarp jų yra ir kai kurie išmanieji laikrodžiai), prailginta garantija taikoma 12 mėnesių pasibaigus įstatyme nustatytam 24 mėnesių garantijos laikotarpiui
naudojama nemokamam tų laikrodžių taisymui, kurie sugedo dėl gamybos ar medžiagos defektų.
- Prailgintą garantiją, pasibaigus įstatymų numatytam garantiniam laikotarpiui, teikia tik „IRISIMO s. r. o.“, gamintojas jos neteikia.

2. Pardavėjas:
- IRISIMO s. r. o. buveinės adresas: Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 034 01, Įmonės kodas: 46569014, registruotra Apygardos teismo Žilinoje įmonių registre,  Skyriuje: Sro, bylos numeris: 56258/L.

3. Pirkėjas:
fizinis arba juridinis asmuo perkantis laikrodį el. parduotuvėje IRISIMO.

4. Taikymo sąlygos:
prailgintą garantiją galima taikyti, jei laikrodis buvo naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir būdu atitinkančiu įprastą laikrodžio naudojimą;
- prailginta garantija netaikoma laikrodžių nusidėvėjimo atveju, kaip pavyzdžiui: stiklo, korpuso, apyrankės ar dirželio nusidėvėjimui. Prailginta garantija taip pat netaikoma išsinaudojusiai laikrodyje baterijai;
prailgintos garantijos negalima taikyti, jei laikrodis atidaromas ar taisomas ne garantinio remonto dirbtuvėse arba kitaip neprofesionaliai buvo atidarytas;
prailginta garantija negali būti taikoma, jei gedimai kilo dėl gaisrų ar stichinių nelaimių;
- kuriems prailginta garantija yra aiškiai nurodyta atitinkamame svetainės puslapyje;
laikrodis buvo įsigytas el. parduotuvėje IRISIMO;
- pirkėjas pateikė pretenziją online adresu: Skundo forma ir pristatė laikrodį adresu IRISIMO s. r. o, Bystrická cesta 5633/16A, 034 01 Ružomberok, Slovakija kartu su garantijos pažyma ir pretenzija, kurią gavo elektroniniu paštu;
išlaidos susijusios su laikrodžio pristatymu pardavėjo adresu atitenka pirkėjui. Išlaidos susijusios su laikrodžio pristatymu pirkėjui atitenka pardavėjui;
pardavėjas neatsako už žalą ir nuostolius, padarytus dėl to, kad pirkėjas negalėjo tinkamai naudoti prekės dėl bet kokio pažeidimo per prailgintos garantijos laikotarpį;
- prailgintos garantijos paslauga gali būti naudojama tik sumokėjus visą prekės kainą, nurodytą pardavėjo svetainėje. Netaikoma jei buvo naudojamas nuolaidų kuponas;
prailginta garantija netaikoma prekėms su nuolaida ir prekėms, kurioms buvo taikoma papildoma nuolaida (pvz. nuolaidų kuponas).

5. Pasinaudojimo prailginta garantija būdas:
pardavėjas privalo užtikrinti defektų pašalinimą savo lėšomis ir be nepagrįsto delsimo;
jei pardavėjas arba įgaliotas autorizuotas servisas įvertina, kad prekė yra nepataisoma, pirkėjas turi teisę į prekės pakeitimą arba prekės pirkimą su nuolaida, neviršijančia 100% pradinės laikrodžio kainos (pardavėjas išduoda nuolaidos kuponą);
prailginta garantija pratęsiama tuo laikotarpiu, kuriuo laikrodis buvo remonte.

6. Prailgintos garantijos galiojimo terminas
pakeitus laikrodį arba gavus nuolaidų kuponą 100% pradinės laikrodžio kainos, prailginta garantija pradiniam laikrodžiui nustoja galioti, tačiau pirkėjas automatiškai gauna prailgintą garantiją naujam laikrodžiui;
prailginta garantija pradeda galioti kitą dieną po įstatymu nustatytos garantijos galiojimo pabaigos ir nuo jos įsigaliojimo dienos galioja 12 mėnesių.

7. Visos komercinės sąlygos
- daugiau informacijos rasite Komercin ėse sąlygose