Asmens duomenų naudojimo principai

1. KĄ RASITE ŠIAME DOKUMENTE?

Atsižvelgdami į tai, kad kartais mums reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant pardavimą mūsų elektroninėje parduotuvėje, šiame dokumente norėtume Jus informuoti apie tokį tvarkymą, įskaitant informavimą apie Jūsų teises. Šiame dokumente rasite atsakymus į šiuos klausimus:
o   Kas mes esame?
o   Kokį asmens duomenų tvarkymą apima šis dokumentas?
o   Kokius duomenis galite rinkti apie mane?
o   Kaip gausite mano asmens duomenis?
o   Kaip naudojate mano asmeninius duomenis ir kiek laiko?
o   Kam pateikiate asmens duomenis?
o   Kur saugote asmens duomenis?
o   Kokias turiu teises?
o   Kaip aš galiu pasinaudoti savo teisėmis ir su jumis susisiekti?
o   Kaip apsaugoti mano asmens duomenys?
o   Kaip bus keičiami šie principai?

Jei dėl kokių nors priežasčių neradote atsakymų į savo klausimus, nedvejodami susisiekite su mumis vadovaudamiesi šio dokumento pabaigoje pateikta procedūra.


2. KAS JŪS?

Mes esame bendrove IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, registracijos numeris: 46569014, registruota juridinių asmenų registre Apskrities teisme Žilina, skyrius C, bylos numeris: 56258/L (toliau šiame dokumente vadinama „mes“ arba „administratorius“.

Mūsų kontaktus rasite atsakymuose į klausimą Nr. 10.


3. KOKIAM ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI TAIKOMAS ŠIS DOKUMENTAS?

Šis dokumentas taikomas visoms tvarkymo operacijoms, susijusioms su pardavimu mūsų elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenų, susijusių su slapukais, tvarkymo klausimas reglamentuojamas atskirame dokumente [čia].


4. KOKIUS DUOMENIS APIE MANE GALITE KAUPTI?

Ryšium su pardavimais mūsų elektroninėje parduotuvėje galime gauti šią informaciją:
- Identifikaciniai duomenys. Tai tokie duomenys kaip vardas arba pavardė.
- Kontaktiniai duomenys. Tai, pavyzdžiui, jūsų telefono numeris arba el. pašto adresas.
- Adreso duomenys. Tai jūsų adreso duomenys (dėl prekių ir sąskaitos faktūros pristatymo).
- Duomenys apie įsigytas prekes. Tai duomenys apie konkrečią pas mus įsigytą prekę.
- Užsakymų istorijos duomenys. Duomenys susiję su jūsų pirkimais pas mus, įskaitant jus dominančią informaciją.
- Mokėjimo duomenys. Ši informacija apima jūsų mokėjimo informaciją, pvz., sąskaitos numerį ir kt.


Ne visų aukščiau nurodytų kategorijų asmens duomenys būtinai bus tvarkomi visais tikslais, daugiau informacijos rasite atsakyme į 6 klausimą.

5. KAIP GAUSITE MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis renkame tik iš vieno šaltinio ir tai esate jūs – norime pasakyti, kad tvarkome tik tuos asmens duomenis, kuriuos mums pranešate.


6. KAIP IR KAIP ILGAI NAUDOSITE MANO ASMENS DUOMENIS?

Registracija ir vartotojo paskyros sukūrimas

Mūsų svetainėje leidžiame savo klientams registruotis pas mus ir susikurti vartotojo profilį, kuris padės lengviau apsipirkti ateityje.

Tokiu atveju Jūsų asmens duomenis tvarkome taip:

Tvarkymo tikslas

Tvarkomų duomenų apimtis

Teisinis pagrindas

Tvarkymo laikotarpis

Registracija ir vartotojo paskyros valdymas, įskaitant susijusią komunikaciją

Identifikavimo duomenys, Kontaktiniai duomenys, Adresas

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Naudojimosi vartotojo paskyra laikotarpiu, ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio prisijungimo

Naujienų ir renginių bei kitų specialiai pritaikytų informacinių biuletenių siuntimas

Identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys arba užsakymų istorijos duomenys

Sutikimas, kad būtų siunčiami komerciniai pranešimai

3 metų laikotarpiui nuo sutikimo davimo

 

Aukščiau nurodytas tvarkymas vyksta tik gavus laisvą ir savanorišką jūsų sutikimą. Joks įstatymas ar sutartis nenustato Jūsų pareigos registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, tai tik būdas palengvinti pirkimą ateityje, ar gauti papildomų privalumų. Tačiau be šio sutikimo negalime leisti jums registruotis ir prižiūrėti savo vartotojo paskyros.

Taip pat galite laisvai nuspręsti, ar norite iš mūsų gauti verslo pranešimus, kurie yra parengti pagal užsakymą. Šiuo tikslu naudojame profiliavimo galimybę įvairiais atžvilgiais, kad tikrai galėtume jums siųsti tik aktualius ar jums galinčius būti naudingais pranešimus.
Abiem aukščiau nurodytais atvejais savo sutikimą galite bet kada atšaukti, tokiu atveju nedelsdami panaikinsime Jūsų vartotojo paskyrą arba nebesiųsime Jums verslo pranešimų. Kaip atšaukti sutikimą, žr. toliau pateiktą 9.6 skyriuje.


Užsakymų forma

Nesvarbu, ar esate registruotas ar neregistruotas klientas, mums reikia tam tikros asmeninės informacijos, kad galėtume sudaryti su jumis sutartį. Be tokių duomenų negalėtume Jums pristatyti prekių nei su Jumis susisiekti.

Atsižvelgdami į tai, jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Tvarkymo tikslas

Tvarkomų duomenų apimtis

Teisinis pagrindas

Tvarkymo laikotarpis

Sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant susijusį bendravimą ir prekių pristatymą

Identifikaciniai duomenys, Kontaktiniai duomenys, Adreso duomenys, Mokėjimo duomenys, Informacija apie įsigytas prekes

Būtina dėl sutarties vykdymo

Sutartinių santykių laikotarpiu ir 3 metus po to; pagrindiniai duomenys apie teisinius santykius ir jų egzistavimą (šalis, prievolės subjektas ir kt.) 10 metų laikotarpiui po sutarties pasibaigimo

Finansinių ir mokestinių prievolių vykdymas, įskaitant archyvavimą

Identifikaciniai duomenys, Kontaktiniai duomenys, Adreso duomenys, Mokėjimo duomenys, Informacija apie įsigytas prekes

Būtina teisinių įsipareigojimų vykdymui

Taikomų įstatymų nustatytam laikotarpiui, paprastai nuo 5 iki 10 metų

Verslo pranešimų, susijusių su įsigytais produktais ir klausimyno ( ar suteiktomis paslaugomis likote patenkintas) siuntimas pagal programą „Customer Verified“

Identifikaciniai duomenys, Kontaktiniai duomenys, Adreso duomenys, Mokėjimo duomenys, Informacija apie įsigytas prekes

Teisėtas interesas tiesioginės rinkodaros tikslu,

arba išimtis taikoma klientams

3 metų laikotarpiui nuo pirkimo

Naujienų ir įvykių bei kitų specialiai pritaikytų informacinių biuletenių siuntimas

Identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys ir užsakymų istorijos duomenys

Sutikimas siųsti komercinius pranešimus

3 metų laikotarpiui nuo apdovanojimo

Kaip minėta pirmiau, kad galėtume sudaryti su jumis sutartį pagal mūsų sąlygas, mums reikia tam tikros jūsų informacijos. Be šių duomenų negalime Jums parduoti ar pristatyti prekių arba negalime vykdyti savo įsipareigojimų apskaitos ir mokesčių srityje, kur privalome saugoti kai kuriuos Jūsų asmens duomenis apskaitos dokumentų forma.

Dėl pirkimo norėtume jums retkarčiais parašyti apie panašias prekes, kurias pirkote pas mus. Taip pat, norėtume atsiųsti jums klausimyną ar likote pirkiniu patenkinti. Tai vykdome teisėto intereso pagrindu, arba galima taikyti išimtis klientams, jeigu tai nurodysite pildydami užsakymo formą arba toliau 9.6 skyriuje aprašyta tvarka. Mūsų teisėtas interesas yra mūsų pastangos tobulinti savo paslaugas ir galimybė susisiekti su jumis, jei turėsime atitinkamą pranešimą apie prekes, kurias įsigijote iš mūsų. Dėl to galime palaikyti ryšį ir rekomenduoti prekes, kurias pas mus galite rasti ir kurios jums patiks.

Jeigu norite gauti verslo pranešimus apie visas aktualias naujienas (ne tik apie panašias prekes, kurias pas mus įsigijote), galite duoti mums sutikimą gauti pritaikytus verslo pranešimus, kuriuose atsiųsime visas aktualias naujienas, įskaitant ir naujienas apie jūsų pirkinius ir kitus veiksmus. Šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas toliau 9.6 skirsnyje nurodyta tvarka.

Newsletter

Labai džiaugsimės,  jei sutiksite gauti verslo pranešimus. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip:

Tvarkymo tikslas

Tvarkomų duomenų apimtis

Teisinis pagrindas

Tvarkymo tikslas

Naujienų ir renginių bei kitų specialiai pritaikytų informacinių biuletenių siuntimas

Identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys arba užsakymų istorijos duomenys

Sutikimas su asmens duomenų tvarkymu

3 metų laikotarpiui nuo sutikimo davimo

 

Ar norite gauti iš mūsų verslo pranešimus, apimančius visas aktualias naujienas yra jūsų laisvas pasirinkimas ir joks įstatymas ar sutartis neprivers jūsų to daryti.

Jei nuspręsite, kad nebenorite gauti mūsų pranešimų, galite atšaukti savo sutikimą vadovaudamiesi toliau 9.6 skirsnyje nurodyta tvarka.


7. KAM LEIDŽIATE PASINAUDOTI JŪSŲ DUOMENIMIS?

Norime jus patikinti, kad atidžiai saugome jūsų asmens duomenis ir niekam neparduodame, nebent tai būtina. Jūsų asmens duomenis pateikiame tik šiais atvejais:
- El. parduotuvės paslaugų teikėjas ir marketingo administratorius. Vykdydami savo elektroninės parduotuvės veiklą naudojame įmonės, kuriančios ir tvarkančios elektroninės parduotuvės programą, paslaugomis.
- Vežėjas. Savo gaminių pristatymo tikslais naudojame vežėjų paslaugas, kuriems suteikiame reikiamus adreso duomenis, kad būtų įvykdyta sutartis tarp mūsų ir Jūsų.
- Apskaitos ir mokesčių konsultantas. Vykdydami apskaitos ir mokesčių įsipareigojimus naudojame konsultantą, kuris gali turėti prieigą prie jūsų identifikavimo ir mokėjimo informacijos.
- El. paštas. Elektroniniams laiškams siųsti naudojame trečiosios šalies paslaugas, kurios užtikrina techninį mūsų pranešimų platinimą.


8. KUR LAIKOTE ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome vykdydami savo veiklą, saugome tik Europos Sąjungoje ir neparduodame jų šalims už jos ribų.


9. KOKIAS TURIU TEISES?

Ryšium su asmens duomenų tvarkymu turite įvairias teises apie kurias norime jus informuoti.

9.1. Prieigos teisė. Jūs turite teisę susisiekti su mumis ir gauti iš mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ar ne. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, mielai Jums suteiksime išsamesnės informacijos apie šį tvarkymą, taip pat Jūs turite teisę gauti tokių asmens duomenų kopiją.

9.2. Teisė pataisyti. Stengiamės daryti viską, kad tvarkytume tik naujausius Jūsų asmens duomenis. Tai nekeičia fakto, kad turite teisę susisiekti su mumis ir prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra pasenę arba netikslūs .

9.3. Teisė ištrinti (teisė būti pamirštam). Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek reikia tikslui įgyvendinti, tuo tarpu nedelsdami ištriname arba anonimizuojame nereikalingus duomenis. Tačiau tai nekeičia fakto, kad turite teisę nedelsiant ištrinti (arba anonimizuoti) savo asmens duomenis, jei nurodoma viena iš šių priežasčių:

- nurodytiems tikslams asmens duomenys nebereikalingi;

- atšaukiate savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

- tvarkymas buvo neteisėtas;

- ištrinti nustato Slovakijos Respublikos teisės arba ES teisės aktai.


Tačiau mes ne visada turime arba galime tenkinti jūsų teises. Taip yra tais atvejais, kai tvarkymas yra būtinas:

- naudojimuisi teise dėl žodžio ir informacijos laisvės;

- dėl teisinės prievolės vykdymo;

- dėl visuomenės interesų visuomenės sveikatos srityje;

- archyvavimo tikslais visuomenės labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos tikslais;

- nustatymo, vykdymo arba teisinių reikalavimų gynimo.

Tikėtina, kad nė vienas iš aukščiau paminėtų dalykų iš viso nepasireikš, todėl jums nereikia jaudintis, mes jūsų asmens duomenis ištrinsime, jei iš tikrųjų to paprašysite (ypač sutikimo tvarkymo atveju).

9.4. Teisė apriboti tvarkymą. Įstatymas suteikia jums teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal jūsų prašymą vienu iš šių atvejų:

- neigiate asmens duomenų tikslumą tiek, kiek reikia jų tikslumui patikrinti;

- tvarkymas yra neteisėtas, atsisakote ištrinti asmens duomenis ir reikalaujate apriboti jų naudojimą;

- mums nebereikės asmens duomenų tvarkymo tikslais, bet jūs reikalausite, kad mes juos saugotume teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynybos tikslais.

9.5. Teisė dėl perdavimo. Nors skamba keistai, tačiau jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome automatiškai ir tvarkymas grindžiamas sutikimu arba būtinybe įvykdyti sutartį, Jūs turite teisę į vadinamąjį perdavimą. Teisė į perdavimą garantuoja, kad perduosime jūsų pateiktus duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba šiuos duomenis perduosime kitam administratoriui, kurį mums nurodysite.


9.6. Teisė atšaukti sutikimą ir nesutikti su teisėtu interesu tiesioginės rinkodaros tikslais. Žinoma, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atsisakyti duoti sutikimą ir jį atšaukti. Tokiu atveju mes nevykdysime tolesnio duomenų tvarkymo ir, jei įstatymai nedraudžia to daryti, ištrinsime jūsų asmens duomenis.

Tačiau jei jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat remdamiesi kitu teisės aktu, mes neprivalome (kartais net neleidžiame) ištrinti asmens duomenų.

Galite savo sutikimą atšaukti gavę verslo pranešimus ir paspaudę prie kiekvieno verslo pranešimo esančią nuorodą. Ta pati procedūra taikoma tvarkymui, kuris vyksta remiantis vadinamąja kliento išimtimi arba teisėtu interesu tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.7. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Žinoma, jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami įstatymus, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Atitinkamos priežiūros institucijos kontaktinę informaciją rasite paspaudę šią nuorodą, o jei jums reikia pagalbos renkantis, nedvejodami susisiekite su mumis.


10. KAIP GALIU TAIKYTI SAVO TEISES IR SU JUMIS SUSISIEKTI?

Savo teisėmis galite pasinaudoti visų pirma naudodami savo vartotojo paskyrą, jei esate registruotas klientas. Be to, visada galite susisiekti su mumis mūsų info@irisimo.lt adresu.

11. KAIP SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?


Tvarkydami asmens duomenis naudojame tik patikrintus tiekėjus, su kuriais esame sudarę atitinkamas tvarkymo sutartis. Galime jus užtikrinti, kad padarėme viską, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją.

Jei manote, kad yra iškilęs pavojus mums patikėtų asmens duomenų saugumui, nedvejodami susisiekite su mumis.


12. KAIP ŠIE PRINCIPAI KEISIS?

Jei prireiktų šiuos principus keisti, tai padarysime įkeldami naują tekstą į savo svetainę. Esant esminiams pokyčiams arba to reikalaujant aplinkybėms, apie šio dokumento pakeitimą informuosime jus el. paštu.


13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Baigdami informuojame, kad tvarkant asmens duomenis nenaudojamas automatizuotas individualių sprendimų priėmimas.

Šie principai galioja nuo 2021-11-25.