BENDROSIOS „IRISIMO“ PREKYBOS SĄLYGOS

1. ĮVADINĖS NUOSTATOS

1.1. Šios, bendrosios prekybos sąlygos (toliau vadinama „BPS“), prekybinės bendrovės „IRISIMO s. r. o.“ buveinės adresas: Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Slovakija, Įm.kodas: 46569014 (toliau vadinama „pardavėjas“), nustato sutarties šalių tarpusavio teises ir pareigas ryšium arba pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą pagal įstatymo Nr.102/2014 rink. dėl vartotojų teisių apsaugos parduodant prekes ar teikiant paslaugas pagal nuotolinę ar ne prekybai skirtose vietose pardavėjo sutartį ir dėl kai kurių įstatymų pakeitimo ir papildymo nuostatas, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo per pardavėjo elektroninę užsakymo formą (toliau vadinama „sutartis“), kuri yra jos neatskiriamąja dalimi. Internetinė parduotuvė yra internetiniame tinklalapyje adresu https://irisimo.lt (toliau vadinama „svetainė“).

1.2. BPS netaikoma tais atvejais, kai asmuo, ketinantis iš Pardavėjo pirkti prekes yra juridinis asmuo arba asmuo, užsiimantis prekių užsakymu savo verslo vykdymui arba savarankiškos profesijos vykdymui.

1.3. Šių BPS nuostatos yra neatskiriamąja sutarties dalimi. Sutartis ir BPS yra parengtos slovakų kalba. Sutartis, kurios sudėtine dalimi yra šios BPS yra laikoma rašytine sutartimi. 

Pardavėjo kontaktiniai duomenys:
IRISIMO s. r. o.
 , buveinės adresas: Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Įmonės kodas: 46569014, Slovakija, registruota Žilinos apygardos teismo įmonių registre, skyrius: Sro, bylos numeris: 56258/L, PVM kodas: 2023439979, Įm. PVM kodas: SK2023439979


2. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pasirinkus prekes svetainėje ir patvirtinus jų pasirinkimą paspaudus mygtuką „Į krepšelį“, Pirkėjas bus nukreiptas į užsakymo formą (toliau vadinama – „užsakymo forma“).

2.2. Pasirinkęs pristatymo ir apmokėjimo būdą bei patvirtinęs pasirinkimą, Pirkėjas nukreipiamas į užsakymo formos puslapį, kur reikia įvesti visus sutarties sudarymui ir užsakytoms prekėms pristatyti reikalingus duomenis. Nurodoma: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el.pašto adresas. Jeigu klientas yra užsiregistravęs, jis gali prisijungti naudodamas savo el.pašto adresą ir slaptažodį.

2.3. Pasirinkus pristatymo būdą, atsiskaitymo būdą, įvedus būtinus duomenis sutarčiai sudaryti ir suformavus prekių užsakymą, Pirkėjas nukreipiamas į pirkimo suvestinę, kurioje apibendrinama visa pirkimo informacija. Jei Pirkėjas nori redaguoti kai kuriuos duomenis, jis gali tai padaryti spustelėjęs nuorodą „Redaguoti“.

2.4. Jei visi duomenys yra teisingi, Pirkėjas išsiunčia užsakymą paspausdamas mygtuką „Užsakyti su mokėjimo įpareigojimu“.

Pirkėjui būtina pateikti visą informaciją užsakymo formoje (arba pasirinkti tinkamą variantą užsakymo formoje), t.y. vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį, užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui adresą, sumokėjimo už prekes būdą ir prekių pristatymo būdą ir jeigu turi nuolaidos kodą arba kuponą. Jeigu Pirkėjas yra registruotas klientas,  jis turi prisijungti.

2.5. Klientui išsiuntus užsakymą, Pardavėjas jam pristatys užsakymo patvirtinimą jo nurodytu el.pašto adresu. Pardavėjo pateiktas užsakymo patvirtinimas nereiškia sutarties sudarymo. Gavus patvirtinimą apie užsakymo priėmimą, tikrinama ar Pardavėjas turi užsakomas prekes, o sutartis laikoma sudaryta tada, kai Pardavėjas įsipareigodamas priima sutarties sudarymo projektą patvirtindamas elektroninio pašto žinute, kad buvo išsiųsta pristatymui.

2.6. Pardavėjas vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais archyvuoja užsakymą ir sutartį ne trumpiau kaip 2 metus, tačiau ne ilgiau nei nustatyta sėkmingam jo įvykdymui. Nei užsakymas, nei sutartis nebus prieinami nedalyvaujančioms trečiosioms šalims (išskyrus Pardavėjo darbuotojus ir subrangovus tiek, kiek  tai yra būtina, arba jeigu Pardavėjas pagal galiojančius įstatymus privalo šiuos dokumentus atskleisti). Jeigu to reikia, Pardavėjas Pirkėjo prašymu, bet kuriuo metu jam išsiunčia sutartį.


4. PREKIŲ KAINA IR NUOLAIDOS

4.1. Prekių pirkimo kaina svetainėje nurodoma kaip galutinė kaina, t.y. prekių kaina, įskaitant PVM ir kitus mokesčius bei rinkliavas į kurias neįskaičiuoti gabenimo ir už mokėjimą grynaisiais pinigais mokesčiai.

4.2. Užsakymo išsiuntimu Pirkėjas patvirtina, kad jis žino, jog prekės pristatymo sąlyga yra pirkimo kainos ir kitų mokesčių sumokėjimas,  kurių galutinė suma Pirkėjui bus pranešta prieš užsakymo išsiuntimą.

4.3. Visi išpardavimai ir nuolaidos galioja, jei konkrečioms prekėms nebuvo nurodyta kitaip. Negalima derinti jokių prekės kainos nuolaidų (t.y. negalima taikyti dviejų ar daugiau nuolaidų vienai prekei ir (arba) užsakymui).


5. MOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Prekių kainą, taip pat bet kokias išlaidas, susijusias su pirkėjo pasirinktu mokėjimo ar pristatymo būdu, pirkėjas gali sumokėti vienu iš šių būdų:

(a) negrynaisiais pinigais mokėjimo kortele (per mokėjimo sąsają);
(b) grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai pirkėjas sumoka prekių pristatymo metu pirkėjo nurodytoje prekių pristatymo vietoje; ir
(c) negrynaisiais pinigais naudojant mokėjimų sistemą PayPal.


6. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1. Pardavėjas pristatys Pirkėjui prekes per užsakymo formoje nurodytą įmonę (toliau vadinama – „įteikėjas“). Pristatymui taikomos įteikėjo prekybos sąlygos.

6.2. Prie atskirų prekių, svetainėje Pardavėjas nurodo orientacinius pristatymo terminus, kurie nėra privalomi (kaip nurodyta svetainėje), tačiau Pardavėjas darys viską, kad prekės Pirkėjui būtų pristatytos laikantis šių terminų.

6.3. Pirkėjas privalo atsiimti prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu  įteikėjo sutartu terminu ir įteikėjo nurodytomis sąlygomis.

6.4. Jeigu  prekės Pirkėjui pristatomos pažeistoje ar apgadintoje pakuotėje arba siunta yra akivaizdžiai per lengva, Pardavėjas prašo Pirkėjo tokių prekių iš įteikėjo nepriimti ir nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją el. paštu: info@irisimo.lt


7. SUTARTIES ATŠAUKIMAS

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties nenurodydamas priežasties, vadovaudamasis įstatymo Nr.102/2014 rink. dėl vartotojo apsaugos ir nuotolinės prekybos ( toliau vadinama „Įstatymas dėl vartotojo apsaugos ir nuotolinės prekybos“) 7 a straipsnio ir kt. nuostatomis. Papildomai, ne tik pagal įstatyme nustatytą terminą, suteikiame galimybę grąžinti prekes per 12 mėnesių laikotarpį (tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir per įstatyme numatytą 14 dienų laikotarpį). Daugiau apie prekių grąžinimą per 12 mėnesių laikotarpį rasite ČIA.

7.2. Pirkėjas gavęs prekę turi teisę per šį  nustatytą terminą prekę išpakuoti ir išbandyti tokiu pačiu būdu, kaip yra įprasta perkant klasikinėje parduotuvėje, tiek, kiek reikia norint nustatyti prekių pobūdį, savybes ir funkcionalumą.

7.3. Sutarties atsisakymo terminas prasideda nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba jo įgaliota trečioji šalis, išskyrus vežėją, perima visas užsakytos prekės dalis.

7.4. Pirkėjas atsisakyti sutarties privalo raštu ir tokiu būdu, kuris nekelia abejonių dėl sutarties atsisakymo, arba pateikdamas įrašą kitoje patvariojoje laikmenoje, arba naudodamas formą, kuri yra šių prekybos sąlygų PRIEDAS Nr. 1 – Sutarties atsisakymo forma. Atsisakymo terminas laikomas išlaikytu, jei pranešimas apie sutarties atsisakymą Pardavėjui buvo išsiųstas ne vėliau, kaip paskutinę termino dieną, nustatytą Įstatymo dėl vartotojo apsaugos ir nuotolinės prekybos  7  straipsnio 1 dalies nuostatose.

7.5. Pirkėjas privalo per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos, be priežasties nedelsdamas, išsiųsti prekes atgal operatoriaus adresu arba perduoti Pardavėjui ar Pardavėjo perimti prekes įgaliotam asmeniui.

7.6. Pirkėjas privalo Pardavėjui pristatyti prekes tos pačios komplektacijos, įskaitant visus dokumentus, nepažeistas, geriausia originalioje pakuotėje ir nenaudotas.

7.7. Rekomenduojama prekes apdrausti.  Pardavėjas, be priežasties nedelsdamas ir ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo grąžina pirkėjui visus iš jo gautus mokėjimus pagal pirkimo-pardavimo sutartį arba su ja susijusius, įskaitant transporto, pristatymo ir gabenimo išlaidas bei kitas išlaidas ir mokesčius. Pagal šias prekybos ir pretenzijų teikimo sąlygas Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui mokėjimų prieš grąžinamų prekių gavimą arba kol Pirkėjas neįrodo, kad prekės buvo grąžintos Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pasiūlo prekes atsiimti asmeniškai arba per jo įgaliotą asmenį.

7.8. Pirkėjui atitenka prekių grąžinimo Pardavėjui arba asmeniui, kurį Pardavėjas įgaliojo perimti Prekes, išlaidos. Tai netaikoma, jei Pardavėjas sutiko jas pats padengti arba neįvykdė savo įsipareigojimo pagal Įstatymo dėl vartotojo apsaugos ir nuotolinės prekybos  3 straipsnio 1 dalies punktą a).

7.9. Pirkėjas atsako tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl tokio prekių tvarkymo, kuris buvo būtinas prekių savybėms ir funkcionalumui nustatyti. Pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui prekių pirkimo kainą tuo pačiu būdu, kurį Pirkėjas naudojo mokėdamas už prekę, nebent jeigu susitarė su Pirkėju dėl kito grąžinimo būdo, šiuo atžvilgiu netaikant Pirkėjui jokių kitų mokesčių.

7.10. Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties ir Pardavėjui grąžina naudotas, sugadintas ar ne visas prekes, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui:
a) sumą, kuria sumažėjo prekių vertė, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 457 straipsnio nuostatuose tikrąją vertę
b) Pardavėjo patirtos prekės taisymo ir jos pradinės būklės atstatymo išlaidas, apskaičiuotas pagal prekių garantinio aptarnavimo kainoraštį.

Pirkėjas, kaip apibrėžta pretenzijų teikimo ir prekybos sąlygose, pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo metu privalo sumokėti Pardavėjui kompensaciją, lygią skirtumui tarp prekių pirkimo kainos ir prekių vertės,.

7.11. Pagal Įstatymo dėl vartotojo apsaugos ir nuotolinės prekybos7 straipsnio 6 dalį, Pirkėjas negali atsisakyti sutarties, jeigu sutarties objektu yra:
a) prekių pardavimas, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į konkrečius vartotojo reikalavimus, buvo pagamintos pritaikant jas konkrečiam vartotojui arba buvo specialiai  pagamintos tik vienam vartotojui.

7.12. Šių Prekybos sąlygų nuostatos netaikomos subjektams, neatitinkantiems vartotojo apibrėžimo nustatyto Įstatymo 2 straipsnio punkte a).


8. GARANTIJA IR PRETENZIJOS
PRIDĖTA NAUJA PRETENZIJA >>>

8.1. Jeigu prekės defektą galima pašalinti, Pirkėjas turi teisę, kad jis būtų pašalintas nemokamai, laiku ir  tinkamai. Pardavėjas privalo pašalinti defektą be priežasties nedelsdamas.

8.2. Jeigu tai yra defektas, kurio pašalinti negalima ir kuris neleidžia tokios prekės tinkamai naudoti (kaip prekės neturinčios defektų), Pirkėjas turi teisę į prekės pakeitimą arba turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Tas pačias teises Pirkėjas turi ir pašalinamų defektų atveju, tačiau tada, kai Pirkėjas negali tinkamai naudoti prekių dėl pakartotino defekto atsiradimo po remonto ar dėl didesnio defektų kiekio.

8.3. Pardavėjas atsako už prekių defektus pagal galiojančias taisykles, o Pirkėjas privalo pateikti pretenziją Pardavėjui arba įgaliotam asmeniui. Informaciją apie įgaliotus asmenis ir garantijos paslaugų garantinio aptarnavimo vietas yra nurodyta garantinio pažymėjimo kitoje pusėje arba tokią informaciją Pardavėjas suteiks Pirkėjui paprašius telefonu arba el. paštu.

8.4. Pretenzijų tvarkymą reglamentuoja Pardavėjo taikoma pretenzijų sprendimo tvarka. Pirkėjas buvo tinkamai supažindintas su pretenzijų teikimo tvarka ir buvo informuotas apie pretenzijų prekėms pateikimo sąlygas, įskaitant informaciją apie tai, kur galima paduoti pretenziją ir atlikti garantinį remontą sutinkamai su įstatymo Nr.250/2007rink. 18 straipsnio 1 dalimi dėl vartotojų apsaugos  ir  Slovakijos nacionalinės tarybos įstatymo Nr.372/1990 rink. dėl nusikalstamų veikų, pakeitimais (toliau vadinama  - „Įstatymas“) prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, informuojant kad šias prekybos ir pretenzijų teikimo sąlygas patalpino atitinkamame pardavėjo el. parduotuvės skyrelyje, o pirkėjas turėjo galimybę jas perskaityti prieš išsiųsdamas užsakymą.

8.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo atsakomybės už pas Pardavėja įsigytų prekių defektus garantijos laikotarpio metu, už kuriuos yra atsakingas gamintojas, tiekėjas ar pardavėjas.  

8.6. Jei prekės turi defektų, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją, išsiųsdamas užpildytą pretenzijos formą internetu, adresu https://www.irisimo.lt/claims/add. Išsiuntus online formą, Pirkėjas el.paštu gaus pretenzijos formą ir kitas pretenzijos pateikimo instrukcijas. Pardavėjas rekomenduoja grąžinamas su pretenzija prekes apdrausti. Pardavėjas nepriima prekių už kurias atsiėmimo metu buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Pirkėjas privalo pretenzijų pareiškime teisingai nurodyti visą reikalaujamą informaciją, visų pirma tiksliai nurodyti prekės defektų rūšį ir apimtį; Pirkėjas taip pat turi nurodyti, kurias savo teises nustatytas Civilinio kodekso 622 ir 633 straipsniuose taiko. Pirkėjas taip pat turi teisę pateikti pretenziją asmeniui, kurį prekių gamintojas įgaliojo atlikti garantinį remontą (toliau vadinama – „įgaliotas asmuo“).

8.7. Pardavėjas arba įgaliotas asmuo išduoda Pirkėjui patvirtinimą apie pretenzijos prekei taikymą Pardavėjo pasirinkta tinkama forma, pvz. elektroniniu laišku ar raštu, kuriame privalo būti tiksliai įvardinti prekės defektai ir dar kartą išaiškintos Pirkėjui jo teisės. Jei pretenzija pateikiama nuotolinio ryšio būdu, Pardavėjas nedelsdamas privalo Pirkėjui pateikti pretenzijos taikymo patvirtinimą; jeigu patvirtinimo neįmanoma pateikti nedelsiant, jis turi būti pristatytas be priežasties neatidėliojant ir ne vėliau kaip kartu su pretenzijos nagrinėjimo įrodymu; pretenzijos patvirtinimo nereikia siųsti, jeigu Pirkėjas turi galimybę pretenziją taikyti kitu būdu.

8.8. Pirkėjas turi teisę nuspręsti, kurias savo teises, numatytas Civilinio kodekso 622 straipsnio ir 623 straipsnio nuostatose, taikys ir tuo pačiu privalo nedelsdamas pateikti Pardavėjui informaciją apie savo sprendimą. Remiantis Pirkėjo sprendimu, kuriuo nusprendė, kurias savo teises, numatytas Civilinio kodekso 622 straipsnio ir 623 straipsnio nuostatose, taiko, Pardavėjas arba įgaliotas asmuo privalo nurodyti pretenzijos išsprendimo būdą pagal Įstatymo 2 straipsnio punktą m) tuoj pat, sudėtingesniais atvejais per 3 dienas nuo pretenzijos procedūros pradžios, pagrįstais atvejais, kai yra reikalaujama atlikti sudėtingą prekių būklės įvertinimą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pretenzijos procedūros pradžios. Nustatęs pretenzijos išsprendimo būdą, Pardavėjas arba įgaliotas asmuo išnagrinėja pretenziją tuoj pat, pagrįstais atvejais pretenzija gali būti išspręsta vėliau. Tačiau pretenzijos nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau, kaip 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. Pasibaigus pretenzijos senaties terminui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties arba turi teisę į prekės pakeitimą nauja preke. 

8.9. Jei Pirkėjas pretenziją dėl prekių pateikė per pirmuosius 12 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo,  Pardavėjas gali atsisakyti pretenzijos tik remdamasis eksperto išvada arba autorizuoto, notifikuoto arba akredituoto asmens išvada, įgalioto asmens išvada (toliau vadinama „prekės profesionalus įvertinimas“. Nepriklausomai nuo ekspertizės rezultatų, Pardavėjas negali reikalauti Pirkėjo sumokėti prekių ekspertizės ar kitas išlaidas, susijusias su profesionalia prekių ekspertize.

8.10. Jeigu Pirkėjas pateikė dėl prekės pretenziją praėjus 12 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir Pardavėjas ją atmetė, pretenziją tvarkęs asmuo privalo dokumente apie pretenzijos sprendimą nurodyti, kam Pirkėjas gali išsiųsti prekes dėl profesionalios vertinimo išvados. Garantija netaikoma defektams, apie kuriuos Pirkėjas žinojo sutarties sudarymo metu arba apie kuriuos, atsižvelgiant į pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo aplinkybes, turėjo žinoti.

8.11. Pardavėjas neatsako už prekių defektus:
a) jei Pirkėjas nepasinaudojo savo teise, susijusia su Pardavėjo atsakomybe už prekės defektus iki garantijos laikotarpio pabaigos,
b) jei prekės defektu yra mechaninis prekių pažeidimas dėl kurio yra kaltas Pirkėjas (pavyzdžiui, stiklo, dėklo, dirželio ar apyrankės mechaniniai pažeidimai),
c) jei prekės defektas atsirado dėl prekių naudojimo tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka natūralios prekių aplinkos dėl jų intensyvumo, drėgmės, cheminių ir mechaninių poveikių,
d) jei prekės defektas atsirado dėl netinkamo prekių tvarkymo, aptarnavimo, priežiūros arba nepriežiūros,
e) jei prekės defektas atsirado sugedus prekėms dėl per didelio apkrovimo ar naudojimo, neatitinkančio dokumentuose nurodytų sąlygų ar bendriesiems prekių įprasto naudojimo principams (defektai, atsiradę dėl naudojimosi laikrodžiu pažeidžiant naudojimo instrukcijas ar teisingo naudojimo principus);
f) jei prekės defektas atsirado dėl prekių sugadinimo dėl neišvengiamų ir (arba) nenumatytų aplinkybių,
g) jei prekės defektas atsirado dėl netyčinės žalos  ar netyčinio sugedimo,
h) jei prekės defektas atsirado dėl jos netinkamo atidarymo, vandens, gaisro, dėl statinės ar atmosferinės elektros poveikio ar kitų force majeure aplinkybių (pvz., mechanizmo pažeidimas, jei nesilaikoma hermetiškumo instrukcijų),
i) jei prekės defektas atsirado dėl neįgalioto asmens intervencijos į prekės vidų (neteisėtas laikrodžio atidarymas ne autorizuotoje remonto dirbtuvėje).

8.12. Pardavėjas privalo nagrinėti pretenziją ir užbaigti pretenzijos tvarkymo procedūrą vienu iš šių būdų:
 a) perdavęs suremontuotą prekę,
 b) pakeitęs prekę;
 c) grąžinęs prekės pirkimo kainą,
 d) sumokėjęs nuo prekės kainos pagrįstą nuolaidą,
 e) pardavėjui priėmus rašytinį kvietimą dėl nustatytų įsipareigojimų priėmimo;
 f) pagrįstai atmetęs pretenziją prekėms.

8.13. Pardavėjas privalo apie pretenzijos sprendimo būdą ir išsprendimą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos, išduoti Pirkėjui rašytinį dokumentą asmeniškai, paštu arba per kurjerį, arba pašto paslaugų teikėją. Pardavėjas informuos Pirkėją apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus iš karto po to, kai bus baigta pretenzijos nagrinėjimo procedūra parengiant protokolą, kuris bus pristatytas kartu su prekėmis.

8.14. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai yra nustatytas kitas garantijos laikotarpis.

8.15. Garantinis laikotarpis pratęsiamas tuo laikotarpiu, per kurį Pirkėjas negalėjo naudoti prekės dėl garantinio prekės remonto.

8.16. Jeigu prekė yra keičiama į naują, Pirkėjas gaus dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie prekės keitimą, o visos kitos pretenzijos bus sprendžiamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartimi ir pretenzijos dokumento pagrindu. Keičiant prekę į naują, garantinis laikotarpis vėl pradedamas skaičiuoti nuo naujos prekės gavimo dienos ir yra taikomas tik naujai prekei.

8.17. Pretenzijos teikimo pagrindu dėl kelis kartus pasikartojusio pašalinamo defekto yra laikomas to paties pašalinamo defekto atsiradimas daugiau nei du kartus

8.18. Pretenzijos teikimo pagrindu dėl daugiau nei trijų skirtingų pašalinamų defektų atsiradimo yra laikomas daugybe skirtingų pašalinamų defektų atsiradimas tuo pačiu metu.

8.19. Pirkėjo teisė taikyti pretenziją prekės defektui po to, kai savo teise pasinaudojo ir pareikalavo Pardavėjo pašalinti prekės defektą, pagal prekybos sąlygas yra laikoma panaudota, nepriklausomai nuo pretenzijos sprendimo rezultato, pakartotinai taikant pretenziją tam pačiam defektui (ne tos pačios rūšies defektui) ji bus atmesta.

8.20. Šių skundų nagrinėjimo taisyklių nuostatos nėra taikomos subjektams, neatitinkantiems vartotojo apibrėžimo, pateikto Įstatymo 2 straipsnio punkte a).

 Atsparumo vandeniui lentelė ir laikrodžio naudojimo ryšium su vandeniu principai

Water resistant (atsparumas vandeniui)

30M
100ft
3 ATM
3 BAR

50M
160ft
5 ATM
5 BAR

100M
300ft
10 ATM
10 BAR

150M
500ft
15 ATM
15 BAR

200M
660ft
20 ATM
20 BAR

1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR

Atsitiktiniam kontaktui su vandeniu (automobilio plovimas, lietus)

Plaukiojimas vandens paviršiuje

Plaukiojimas ir snorkeliavimas

Poilsinis nardymas

Profesionalus nardymas su kvėpavimo įranga

ISO 2281

ISO 6425

- po vandeniu griežtai draudžiama sukinėti karūnėlę (net užsukamą karūnėlę) ir spaudyti mygtukus
- staigūs temperatūros pokyčiai lemia skirtingą medžiagų plėtimąsi ir likusios drėgmės nusėdimą ant stiklelio
- po buvimo sūriame arba labai mineralizuotame vandenyje laikrodį būtina nuplauti po tekančiu vandeniu
- vengti sukrėtimo po vandens paviršiumi ir kritimo ant kieto paviršiaus
- vengti agresyvių cheminių medžiagų (pagrinde taikoma laikrodžiams)

Pretenzijos teikimo adresas:
Jei norite gaminiui teikti pretenziją, tęskite pretenzijos teikimą online ČIA.
Išsiuntę pretenzijos formą, užsisakykite etiketę nemokamam prekių grąžinimui ČIA .


9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Siekiant užsakymą tinkamai sutvarkyti ir pristatyti, sutarties Šalys susitarė, kad jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, privalo pranešti savo vardą ir pavardę, nuolatinį adresą, įskaitant pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

9.2. Siekiant užsakymą tinkamai sutvarkyti ir pristatyti, sutarties šalys susitarė, kad jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, privalo pranešti Pardavėjui savo įmonės pavadinimą, buveinės adresą, įskaitant pašto kodą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą (jei taikoma), telefono numerį (jei yra suteiktas) ir el. pašto adresą.

9.3. Pirkėjas, užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje, bet kuriuo metu gali svetainės skiltyje peržiūrėti ir pakeisti pateiktą asmeninę informaciją, taip pat panaikinti registraciją prisijungęs prie el. parduotuvės svetainės:
https://www.irisimo.lt/account/profile

9.4. Pardavėjas šiuo informuoja Pirkėją, kaip yra apibrėžta 2016 metų balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento Nr.2016/679 Nr.6 straipsnio 1 dalies a punkte b) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (toliau vadinama – „Reglamentas“), kad Pardavėjas, kaip informacinės sistemos operatorius, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį be duomenų subjekto sutikimo, tvarkys Pirkėjo asmens duomenis, kadangi Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą vykdys Pardavėjas, sudarydamas ikisutartinius santykius su Pirkėju, nes Pirkėjo asmens duomenys turi būti tvarkomi vykdant pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje Pirkėjas veikia kaip viena iš šalių.

9.5. Pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies punktą f), Pardavėjas pristatęs Pirkėjui užsakytą prekę arba paslaugą gali teisėtu interesu tvarkyti pirkėjo asmens duomenis taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais ir siųsti pirkėjo el.pašto adresu atitinkamai informaciją apie naujas prekes, siūlomų prekių nuolaidas ir išpardavimus, arba paslaugas.

9.6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti pagal galiojančius Slovakijos Respublikos įstatymus.

9.7. Pardavėjas pareiškia, kad pagal Reglamento 5 straipsnio 1 dalies punktą a) ir punktą b), Pirkėjo asmens duomenys bus gaunami tik šiose prekybos ir pretenzijų teikimo sąlygose nurodytu tikslu.

9.8. Pardavėjas pareiškia, kad kitais, nei nurodytais šiose sąlygose tikslais, visada sieks gauti Pirkėjo asmens duomenis asmeniškai vadovaudamasis atitinkamu teisiniu pagrindu ir tuo pačiu užtikrins, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tik tokiu būdu, kuris atitinka tikslą, kuriam jie buvo renkami ir jų nesaistys su asmens duomenimis, gautais kitu tikslu ar pirkimo sutarties vykdymo tikslu.

9.9. Prieš užsakymo išsiuntimą Pirkėjas bus kviečiamas, kad prieš išsiųsdamas užsakymą pažymėdamas laukelius patvirtintų, kad Pardavėjas jam pakankamai, aiškiai ir nepainiu būdu pranešė:
 a) savo identifikavimo duomenis, nurodytus šių prekybos ir pretenzijų teikimo sąlygų 1 straipsnyje, įrodančius pardavėjo tapatybę,
 b) Pardavėjo kontaktinės informacijos duomenis, arba Pardavėjo įgalioto asmens duomenis,
 c) asmens duomenų tvarkymo tikslą, kurio yra pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas;
 d) kad Pirkėjas, norėdamas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir tinkamą užsakytos prekės paruošimą bei pristatymą, privalo pateikti asmens duomenis,
 e) jei duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies punktu f), kad teisėtu pardavėjo interesu yra tiesioginė rinkodara,
 f) trečiosios šalies identifikacinius duomenis, kuri pristato užsakytas prekes Pirkėjui arba kitų gavėjų identifikacinius duomenis, arba asmens duomenų gavėjų kategoriją, jei tokių yra,
 g) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba jų nustatymo kriterijus,

9.10. Pardavėjas pareiškia, kad tvarkys asmens duomenis laikydamasis tvirtos moralės ir veiks taip, kad neprieštarautų Reglamentui ar kitiems visuotinai privalomiems teisės aktams ir jų neapeis.

9.11. Pardavėjas sutinkamai su Reglamentu teikia Pirkėjui, kurio duomenis jis tvarko, šią informaciją:
 a) Pardavėjo tapatybės ir kontaktinius duomenis ir, kai tai yra taikoma, Pardavėjo atstovo tapatybės ir kontaktinius duomenis;
 b) kiekvieno įgalioto asmens kontaktinius duomenis;
 c) tvarkymo tikslus, kuriems asmens duomenys yra skirti ir tvarkymo teisinį pagrindą;
 d) kai duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies punktu f) Pardavėjo ar trečiosios šalies teisėtais interesais;
 e) asmens duomenų gavėjų grupę arba kategorijas, jei tokių yra;
 f) kai tai taikoma, informaciją apie tai, kad Pardavėjas ketina perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai;
 g) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba jų nustatymo kriterijus,
 h) informaciją apie teisę reikalauti iš Pardavėjo turėti prieigą prie savo asmens duomenų ir teisę juos taisyti ar ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą, arba prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę perduoti duomenis;
 i) dėl teisės pateikti skundą priežiūros institucijai;
 j) informaciją apie tai, ar asmens duomenų teikimas yra teisinis ar sutartinis reikalavimas, arba yra reikalavimas dėl sutarties sudarymo, arba pirkėjas privalo pateikti asmens duomenis, taip pat galimos tokios duomenų nepateikimo pasekmes.
 k) automatinio sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, buvimą;

Pirkėjas turi teisę gauti iš Pardavėjo tvarkomų asmens duomenų kopijas ir teisę gauti visą aukščiau nurodytą informaciją. Už bet kokias papildomas Pirkėjo reikalaujamas kopijas Pardavėjas gali imti mokestį, atitinkantį administracines kopijos padarymo išlaidas.

9.12. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja savo teise pagal 9.11. punktą raštu arba elektroniniu būdu ir jeigu iš jo turinio matyti, kad jis naudojasi savo teise pagal 9.11. punktą, prašymas laikomas pateiktu pagal šį Reglamentą.

9.13. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kurie Pardavėjo manymu yra ar bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara. Jei Pirkėjas prieštarauja tokiam tvarkymui, Pardavėjas nutraukia asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo tokio prieštaravimo gavimo dienos, o atitinkamo Pirkėjo asmens duomenys nebebus naudojami ir nebus tvarkomi tokiais tikslais.

9.14. Pirkėjas gali pateikti pretenziją Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai, jei įtaria, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai. Jeigu Pirkėjas nėra veiksnus teisiniams veiksmams visa apimtimi, jo teisėmis gali naudotis teisinis atstovas.

9.15. Pardavėjas imasi reikiamų priemonių, kad visa 9.11 punkte nurodyta informacija būtų Pirkėjui pateikta glaustai, skaidriai, suprantamai ir lengvai prieinama forma, aiškiai ir paprastai suformuluota. Pardavėjas teikia informaciją elektroniniu būdu arba pagal Reglamentą kitomis priemonėmis, suderintomis su Pirkėju.

9.16. Pardavėjas nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia Pirkėjui informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi Pirkėjo prašymu.

9.17. Šiuo Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad dėl sudarytos sutarties vykdymo, tvarkant Pirkėjo asmens duomenis daroma prielaida, kad Pirkėjo asmens duomenys bus pateikti ir prieinami tretiesiems asmenims arba gavėjų grupei:
 Buhalteris ir darbo užmokesčio skyrius - Diana Odorčáková - ÚČTOVNÍCTVO, Janovčíka 625, 03495 Likavka, IČO: 45306966
 Internetinės parduotuvės programos teikėjas – Elicase, s r.o., M. Koperníka 22, Trnava 1, 91701; 
 Rinkodaros administracija – Dexfinity s.r.o., Haydnova 20/b, 81102 Bratislava, IČO: 47801379

10. ILIUSTRACINIAI PAVEIKSLĖLIAI

10.1. Sudarydamas sutartį vartotojas pripažįsta, kad prekių nuotraukos ir nuotraukos internetiniame puslapyje yra iliustratyvios ir kad prekės iš tikrųjų gali skirtis nuo iliustracijų, dažniausiai gali būti skirtinga prekių spalva.


11. 
GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Jei Pirkėjas nėra patenkintas tuo, kaip Pardavėjas patenkino jo pretenziją arba, jei jis mano, kad Pardavėjas pažeidė jo teises, jis gali kreiptis į Pardavėją dėl žalos atlyginimo. Jei Pardavėjas atsisako atlyginti žalą arba neatsako į prašymą atlyginti žalą per 30 dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos, vartotojas turi teisę pareikšti ieškinį, kad būtų pradėtas alternatyvus ginčo sprendimas pagal Įstatymo Nr.391/2015 rink. dėl alternatyvaus ginčų sprendimo ir tam tikrų įstatymų pakeitimų.

11.2. Kompetentinga alternatyvaus ginčų sprendimo su Pardavėju „IRISIMO s. r. o.“ institucija yra Slovakijos prekybos inspekcija, buveinės adresas: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk arba kitas kompetentingas juridinis asmuo, registruotas Slovakijos Respublikos ūkio ministerijos sudarytame alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų sąraše (sąrašą galima rasti šiuo adresu http://www.mhsr.sk); vartotojas turi teisę pasirinkti, į kurį iš šių alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų kreiptis.

11.3. Vartotojas prašymo dėl alternatyvaus ginčo sprendimo padavimui gali naudoti internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galima rasti tinklalapyje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


12. KONTAKTINIAI DUOMENYS

12.1. Kontaktiniai duomenys Pardavėjas:
 (a) adresas korespondencijai
 IRISIMO s. r. o. 
 Bystricka cesta 5633/16A
 03401 Ruzomberok
 Slovakija

 (b) elektroninio pašto adresas:
 info@irisimo.lt         

Priežiūrą atliekanti institucija:
Slovakijos prekybinė inspekcija (SOI)
Žilinos apskričiai inspekcija (SOI)
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Gaminių techninės kontrolės ir vartotojų apsaugos departamentas
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


13. BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1 Šios BPS vartotojui įsigalioja sutarties sudarymo dieną.

13.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ar modifikuoti šias BPS. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos sutarties sudarymo metu galiojančios BPS.

13.3 Jei kuri nors iš šių BPS nuostatų yra negaliojanti ar neveiksminga arba tokia tampa, vietoj jos turi būti naudojama nuostata, kurios reikšmė yra artimiausia negaliojančiai ar neveiksmingai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos kitų BPS nuostatų galiojimui. Iškilus abejonėms, šios Bendrosios prekybos nuostatos bus laikomos galiojančiomis, bet ne negaliojančiomis. Šios BPS galioja  ir įsiteisėja nuo 2020-01-01


Failai atsisiuntimui:
SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
PREKIŲ KEITIMO FORMA

PRIDĖTA NAUJA PRETENZIJA >>>

Kokiu adresu turėčiau siųsti prekes?
Jei norite grąžinti ar pakeisti prekes, tai galite padaryti nemokamai. 
Užsisakykite etiketę prekių grąžinimui mūsų sąskaita ČIA.
Jei norite gaminiui teikti pretenziją, tęskite pretenzijos teikimą online ČIA.
Išsiuntę pretenzijos formą, užsisakykite etiketę nemokamam prekių grąžinimui ČIA .